Не ме интересува дали руският император е имал други стратегически интереси, важното, че България я има

Вестник ЗОРА - Интересните новини на едно място!


 

Не ме интересува дали руският император е имал други стратегически интереси, важното, че България я има


В нашето отечество съществуват хора, които не могат да се примирят с идеята, че не американските морски пехотинци са ни освободили, а така мразените от тях руснаци, а не е ясно дали това, което наричаме с гордост България, днес щеше изобщо да го има.

Не знам откъде произлиза модата да се подценява датата 3-ти март и постоянно да ни се обяснява как това не е най-подходящият национален празник. Точно обратното. Няма друга дата, която да може да е празник на нацията, освен тази. 3 март възражда българската държавност, донася свободата по тези изтормозени земи, а значи и възстановява бъдещето ни като независим народ. И Русия е страната, която ни помага в този процес.

Абсолютно ми е безинтересно дали руският император е имал други стратегически интереси. Важното е, че няма съвременен българин, който да не е свързан пряко с 3 март. Без тази дата вероятно повечето от нас нямаше да ни има, а не е ясно дали това, което наричаме с гордост България, днес щеше изобщо да го има. Заради това приемам дебатите върху 3 март, но не и отричането на тази дата като национален празник.В нашето отечество съществуват хора, които не могат да се примирят с идеята, че не американските морски пехотинци са ни освободили, а така мразените от тях руснаци. И атаката срещу 3 март носи политическа характер. Тя е начин на мракобесите да се опитат да пренапишат историята, да подменят фактите и да установят завинаги диктатура на лъжата.Именно за да не стане горното факт, аз се чувствам длъжен да напиша това встъпление. То не е опит за цензура, а начин да обясня своята собствена истина.

Румен Петков

Главен редактор та "Поглед.инфо"

За националния празник на страната

Важен е въпросът каква дата от историята на един народ трябва да бъде обявена за официален национален празник. От една страна, е необходимо тази дата да отразява явление, което предизвиква безспорна гордост у самото население на държавата. От друга страна, тя трябва да бъде с разбиране уважавана от международната общественост, заради ролята, която въпросното събитие е изиграло при създаването на съвремената цивилизация.

Изхождайки от тези съображения, например, официалният държавен празник в Америка е 4 юли - денят, в който през 1776 г. е приета тяхната конституция. Този документ вече трето столетие служи като образец при изработването на конституции на много страни.

Във Франция официалният празник е 14 юли – денят, в който през 1789 година пада Бастилия. Тази дата световната общественост възприема като символ на премахването на феодалния режим.В този смисъл, ако хвърлим обективен поглед върху историята на България, то едва ли в нея ще се намери по-значително събитие от създаването на българска азбука и писменност, събитие, което да е така важно както за нашата страна, така и за международната общност. Тази азбука се възприема и използва от редица страни като Русия, Украйна, Македония, Сърбия и др. Тя е приета в ЕС като равнопоставена, наред с латинската и гръцката.

Сега Българският официален национален празник е 3 март, денят, в който през 1878г. се подписва Санстефанския договор, според който се прекратява войната между Русия и Турция. Въз основа на този договор се създава княжество България. Наивно е да се мисли, че руския император е принесъл в жертва около 200 хиляди свои военослужащи за да освободи България. Неговата цел е била да завладее Босфора и получи излаз на Средиземно море. За постигането на тази цел Русия води с Турция многобройни войни, една от които е и тази от 1877 г.

Вярно е също така, че само след 3 месеца Берлинският конгрес, при непосредствено участие на Русия, денонсира Санстефанския договор и територията на България се свива в рамките на Северна България, т.е. от Дунав до Стара планина с население 2 милиона. На 6 септември 1885 г. се осъществява съединението на Северна и Южна България в нейните съвременни граници. Руският император официално исказва своето неодобрение на Съединението и демонстративно отзовава руските офицери, които сабили на служба в българската армия. На 22 септември 1908 г. се обявява пълната независимост на България и превръщане на Княжество България в Царство, което има статус на независима самостоятелна държава, равноправна на другите европейски държави. Всички тези сложни междудържавни отношения и събития не представляват интерес за международната общност, поради което датата 3 март едва ли е уместно избрана за официален национален празник на България. В това отношение, както беше обсъдено по-горе, най-удачна е датата 24 май – денят, в който се чества българската азбука и писменост. Трябва на всички да е ясно, че тази азбука, преди да стане «славянска» , е била вече българска и не е редно, когато някой европеец види, как ние пишем на български, да ни казва с изумление «ама вие пишете с руски букви». Ние, разбира се, не можем да сравним влиянието, което имат руската литература и наука върху световната културавсравнение с българската, но така или иначе, азбуката, която се използва в тези случаи, е българска и, както казват,

« дружба-дружба, но сиренето е с пари».

Не е целесъобразно националният празник на една държава да бъде свързан с нейните взаимоотношения с друга държава, които по силата на многобройни обективни обстоятелства могат да се изменят от приятелски до прохладни и даже враждебни. Да припомним, че през 1887 г. отношенията между България и Русия така се изострят, че се стига до скъсване на дипломатическите отношения.Както е казвал Уинстън Чърчил, «между държавите няма вечни врагове и вечни приятели, а има само вечни интереси». Защо, например, газопровода «Южен поток» така скоропостижно се превърна в «Турски поток»? Очевидно, за Русия тази трансформация е «по-интересна». А за нас? Както казваше Радой Ралин, «за тях ананас, а за нас – праз».България е член на ЕС и НАТО. Отношенията между Русия и тези две организации в последно време стават все по-напрегнати, което се отразява естествено върху отношенията между България и Русия. Очевидно, в съответствие с мисълта на Черчил, нашите «интереси» по някои въпроси все повече се разминават. В резултат българите започват все по-активно да се делят ня русофили и русофоби. При това трябва да отбележим, че в наши дни най-активните русофили в България са привържениците на «Атака». Тяхният авторитет в страната е такъв, че русофилството на «Атака» може да поражда само русофобство между българските граждани. Жалко, че руските дипломати не разбират тази проста истина. В такава ситуация възниква естествения въпрос: кой какво ще чества на 3 март?

Когато на този ден българските дипломатически представителства в чужбина организират честване на националния празник на страната, то как ще се чувстват нашите дипломати в държави като Турция, Грузия, Румъния, Полша, Литва, Латвия, Естония, Украйна, Белорусия, Казахстан и други? Кому това е нужно и полезно ли е за нашата страна?Най-авторитетно и разбираемо за всички, както чужденци, така и българи, ще бъде, ако на 24 май, националният празник на страната, се отбелязва създаването на българската азбука и писменост.

Разбира се, 3 март се явява важна дата в нашата история и тя винаги ще бъде чествана така, както, например, се честват 6 септември – денят на съединението и 22 септември – денят на независимостта.